Curriculum

Mgr. Marie Vrbová * 4. 1. 1970

  • 1980 – 84 LŠU Veveří, Brno výtvarný obor (Jarmila Totušková)
  • 1984 – 88 SUPŠ v Brně, obor malba (akad. mal. Jiří Coufal)
  • 1988 – 93 PdF MU, Brno, český jazyk, výtvarná výchova (akad. mal. Petr Veselý)

přes 20 let učí výtvarnou výchovu na gymnáziu žije a tvoří v Brně a ve Střílkách ve Chřibech, uspořádala několik autorských výstav a účastnila se desítky výstav zpívá ve skupině Dooušek, která hraje akustický rock.

Beztíže

Když jsme nedávno s Marií Vrbovou seděly nad grafikami, začala v jejím vyprávění prosvítat cesta. Kdo Marii znáte, asi mi dáte za pravdu, že ji máte rádi jako člověka veselého, optimistického, co věci háže za hlavu. Marie si neztěžuje. Jenže v grafikách k nám Marie Vrbová promlouvá vážnějším tónem. Pouští nás blízko, do svých myšlenek. V grafikách nám ukazuje sebe sama. Jedna z grafik má název Beztíže. Motiv padajícího nábytku prolíná jejím dílem už dlouho. Pád a člověk, který balancuje.

Obrazy Marie Vrbové vychází často z malých skic v tramvaji, v kavárně. Jejími slovy: „nějak jsem se cítila, něco jsem prožila a z toho skica… často stres nebo něco negativní, ‚napnelismus‘“. Její skici mají blízko k automatické kresbě: „jen tak si něco načmárám… zpětně vidím, že to stojí za to“. Autorku od studentských let zajímá figura: „Jsou to figurální věci. Mám figuru jako vyjadřovací prostředek. Figura a portrét sám o sobě mě provokovaly vždycky. Figura je pro mě symbolická věc, víc než krajina.“ Krom toho, pro autorčino dílo je signifikantní, že už za studií se její zájem stočil existenciálně, což záhadně předznamenalo její následné směřování. Bytostné, základní lidské otázky jsou určujícím impulzem celé tvorby Marie Vrbové. Ve výtvarné tvorbě nacházejí odraz Mariiny životní situace, kdy čelí komplikovanému osudu vlastního mateřství. Vprostřed nelehké rodinné konstelace však Marie (se svým chotěm) neztrácejí hlavu. Naopak z nich cítíme laskavost a humor.

Grafické listy (2017 – 2019) vznikly z touhy žít mimo každodenní starosti (cyklus Beztíže), jsou o vnitřní řeči – o meditaci (cyklus Hovory v hlavě). Dotýkají se „úkolu od Boha nosit jho (to do čeho se zapřahují voli), nosit tíži, která je nám dána, něco, co musíme táhnout“ (cyklus inspirovaný četbou románu Jeremjáš od Franze Werfela). Sama výtvarná tvorba může být prožívána jako svého druhu meditace. Marie pro svůj život nachází šťastné zakotvení v pevném vztahovém zázemí ve své rodině a v osobní spiritualitě.

Linorytem a celkově i grafikou jako takovou se Marie Vrbová výrazněji zabývá v posledních 2-3 letech: „Jsem vyučený malíř“, říká o sobě. Linoryt pro sebe objevila i díky shodě okolností, získala totiž stará, dnes už těžko dostupná, vícevrstvá lina z ateliéru pana Šindlera, grafika a kaligrafa. „Linoryt unese ty nápady, myšlenky“, říká Marie Vrbová. Používá sice linii, ale současně zachází s grafikou malířsky, zajímají ji barvy a žádný její tisk se nedá zopakovat: „Baví mě, že je to hokus pokus. Je příjemný, že si to něco udělá samo. Moment náhody.“ Nejprve zachytí motiv ve skice, má základní představu, co chce vyjádřit, pak už se ale řídí intuicí: „Baví mě varianty, pocit okouzlení, objevování, čekám, jak to dopadne. Je to napínavý, co se stane.“

Většina Mariiných grafik je odrytá z jedné matrice. Matrici odrývá postupně. Naválí barvu, otiskne. To jí umožňuje docílit vícebarevného tisku. Zatímco tiskařská barva jeden či dva dny schne, Marie pokračuje v rytí do stejné matrice. Záměru dosahuje také pomocí přetisků, ať už krycí barvou nebo vrstvením lazur.

Marie Vrbová nás v grafikách zve do vlastních myšlenek. Tvoření grafik jí umožnilo si myšlenky zpřítomňovat, přetavit je do viditelných obrazů, do zjevení. Při tvoření si jako sousta na jazyku převalovala v mysli myšlenky, které ji nadchly, i chvíle povzdechnutí. Myslím, že ji k tomu vedlo vícero důvodů. Může se vrátit se ke svým otázkám. Pojmenovat hraniční momenty. Pohrávat si s obrazy, tvořit kompoziční a barevné varianty. Staví si obrazy jako milníky, o které se chce opřít. Někdy z čiré radosti. Jindy jako záblesky, přeludy.

Mgr. MgA. Barbora Svátková, Ph.D.

leden 2020